Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Akreditace / Kontinuální zvyšování kvality

KZK - Kontinuální Zvyšování Kvality - jedná se o systematické a důsledné využívání několika univerzálních principů a prověřených nástrojů kvality v rámci celého OLÚ a o participaci pokud možno všech zaměstnanců. Filozofie KZK podporuje uspokojování potřeb pacientů a překonává jeho očekávání s co nejmenším úsilím, nejnižšími náklady na potřebné zdroje a s aplikováním strukturovaných procesů, které kontinuálně identifikují a zlepšují veškeré aspekty péče.

Rada pro kvalitu rozhodla využít programu KZK v přípravách OLÚ na akreditaci. Manažerka kvality je odpovědná za koordinaci přípravy na akreditaci. Nezavádí akreditační proces sama, ale koordinuje činnost jednotlivých pracovníků - Koordinátorů KZK a odpovídá za dodržování harmonogramu přípravy OLÚ k akreditačnímu šetření.

Ředitelka OLÚ jmenovala koordinátory KZK

V OLÚ Paseka se vytvořila a stabilizovala infrastruktura řízení kvality programu KZK.

RNDr. Gottwaldová Jiřina OKBH
Matoušková Irena Fyzioterapie
Šubová Miroslava Odd. 1
Ptáčníková Jarmila Odd. 2
Niklová Petra Odd. 3
Jílková Eva, DiS. Odd. 4
Šenková Dáša Odd. 5
Horáková Jitka Odd. 5 B
Pospíšilová Alena Odd. 6
Forsterová Marcela Odd. 9
Orságová Milena Odd. 8
Brenkusová Milada Odd. 13 – pracoviště Moravský Beroun
Nádvorníková Michaela Odd. 12 - pracoviště Moravský Beroun
Polcerová Jana Odd. 14 - pracoviště Moravský Beroun
Ing. Jořenek Miloslav Vedoucí obslužného provozu
Tichá Dagmar Vedoucí stravovacího provozu
Kocurková Dagmar Ambulance OLÚ Paseka
Herčíková Marie Oblast personální
Ing. Trefil Michal Správce počítačové sítě
Ing. Chytra Michal Bezpečnostní manažer IT
Soubory ke stažení:
KZK2016.pdf

Změna ordinační doby na psychiatrické a neurologické ambulanci v Olomouci

Z provozních důvodů  dochází od 1.9.2018 ke změně ordinační doby  na každý čtvrtek od 12. hodin

viz. odkaz zde


Poděkování městu Litovel

viz. příloha

ikonka Poděkování Městu Litovel za finanční příspěvek 2018.pdf

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf