Odborný léčebný ústav Paseka Akreditováno
Odborný léčebný ústav Paseka Akreditováno

GDPR

Obecná informace o zpracování osobních údajů
Odborný léčebný ústav Paseka, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování zdravotnických a sociálních služeb ve smyslu zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Odborný léčebný ústav Paseka zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Odborný léčebný ústav Paseka je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
   1) Poskytování sociálních služeb,
   2) poskytování ošetřovatelské péče,
   3) zajišťování smluvních vztahů,
   4) poskytování a zajištění zdravotní péče a
   5) vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám.


Kontaktní adresa správce:
Odborný léčebný ústav Paseka, p.o., Paseka 145, 783 97 Paseka, IČ: 008 49 081, telefon: +420 585 007 999, ID datové schránky: itfk6wz
Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Michal Hapala, DiS., Odborný léčebný ústav Paseka, p.o., Paseka 145, 783 97 Paseka, telefon: +420 585 007 974, e-mail: poverenec@olupaseka.cz.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje, informace o Vašem zdravotním stavu a průběhu poskytovaných zdravotnických služeb, anamnestické údaje a další rozhodné údaje nezbytné pro poskytnutí konkrétní zdravotnické služby (dle charakteru poskytované služby) a nebo na základě podpisu smlouvy o poskytování služeb a následně plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby (dle charakteru poskytované sociální služby).

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 19. srpna 2020 č. j. MZDR 16214/220-6/MIN/KAN v souvislosti s šířením nemoci COVID 19 můžeme po Vás jako návštěvě pacienta nebo zaměstnance OLÚ Paseka požadovat Vaše osobní údaje v rámci Prohlášení o bezinfekčnosti.

Formulář Prohlášení o bezinfekčnosti předáváte ošetřujícímu personálu na sesterně daného oddělení nebo v případě pracovní schůzky pracovníkovi, se kterým schůzku realizujete. Tyto osoby provedou ověření uvedených údajů na dotazníku a opatří jej svým podpisem. Tyto osoby jsou následně zodpovědné za předání formuláře na sekretariát ředitelky, kde bude předán k dočasnému uložení.
Po 14 dnech od data ověření formuláře bude provedena skartace formuláře za účasti Pověřence a pracovníka spisové služby. O provedené skartaci bude vyhotoven Protokol o provedení skartačního řízení.
Informace uvedené v Prohlášení o bezinfekčnosti mohou být poskytnuty KHS v čase uvedených 14 dnů, pokud se u Vás vyskytnou příznaky onemocnění novým koronavirem SARS-CoV-2.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Soubory ke stažení:
Seznámení_subjektů - WEB.pdf

Rychlý kontakt

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace

Paseka 145

783 97, Paseka

zapsaný u KS v Ostravě
oddíl Pr, vložka 947

IČ: 00849081

DIČ: CZ00849081

bankovní spojení ČSOB
č.ú. 234517547/0300

ID datové schránky:
itfk6wz

vrátnice (spojovatelna)
+420 585 007 997

fax
585 007 994

mail
podatelna@olupaseka.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 12 °C
pátek 31. 5. déšť 15/13 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 20/11 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 19/12 °C