O ÚSTAVU

Od 1.1.2015 došlo ke sloučení organizací OLÚ Paseka a OLÚNG Moravský Beroun
Rada Olomouckého kraje dne 24.7.2014 svým usnesením souhlasila se záměrem sloučení svých příspěvkových organizací dle §27 zákona o rozpočtových pravidel územních rozpočtů č.250/2000 Sb. Toto usnesení bylo schváleno ZOK dne 19.9.2014 - UZ/12/42/2014

Slučované organizace
Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.,
Paseka 145, 78397 Paseka IČ: 00849081

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o.,
Masarykova 412, 79305 Moravský Beroun, IČ: 00600946

Odborný léčebný ústav v Pasece poskytuje lůžkovou zdravotní péči na odděleních PNE, LDN, rehabilitace a sociální hospitalizace. Dále poskytuje ambulantní zdravotní péči (plicní, chirurgická, rehabilitační, neurologická a praktického lékaře). Komplementární služby zajišťuje laboratoř v OLÚ Paseka a PK Uničov. Jedná se o laboratoř biochemickou a  hematologickou. Další z poskytovaných služeb je RTG zařízení.

Vedení ústavu

  • Ředitelka – prim. MUDr. Zdenka Polzerová, MBA
  • Náměstek – Ing. Miroslav Čeladník
  • Hlavní sestra – Helena Rozehnalová
  • Manažer kvality –Mgr. Kamila Smítalová

Primáři oddělení

  • přednosta plicního odd. – prim. MUDr. Miloslav Kramář
  • přednosta LNP – prim. MUDr. Zdenka Polzerová, MBA
  • přednosta rehabilitace – prim. MUDr. Martina Fryčáková
  • přednosta laboratoří – prim. RNDr. Jiřina Gottwaldová


Novinky

 

V současné době nejsou k dispozici žádné novinky.