Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Veřejné zakázky / Veřejné zakázky

Průmyslové hygienické pračky prádla 32 kg

Výzva k podání nabídek

 

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace, sídlem Paseka 145, 783 97 Paseka, IČ:00849081 (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky do výběrového řízení zakázky malého rozsahu na dodávku:

 

Průmyslové hygienické pračky prádla 32 kg

 

Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Hygienické pračky pro hmotnost praní prádla 30 až 38 kg (dle možné nabídky a požadavků uvedených v bodu 3. ZD.).  Nahřívání pračky je požadováno parním ohřevem.

 

Lhůta a místo pro podání nabídek: 28. 1. 2019 10:00 hod., na adresu OLÚ Paseka p.o., Paseka 145, 78397 Paseka

Základní hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti nabídky:

1)     Cena                                 70 %

2)     Ekonomika provozu         25 %

3)     Vážící systém                     5 % 

 

Dle směrnice Rady Olomouckého kraje ze dne 10. 12. 2018 č. 5/2018 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem a její přílohy č. 3 Principy pro zadávání veřejných zakázek se jedná o Veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadavatel není povinen zadat dle §31 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Veřejnou zakázku malého rozsahu v zadávacím řízení. Nejedná se tedy o zadávací řízení v režimu Zákona o veřejných zakázkách.

Nabídka bude podána v českém jazyce.

Podrobnější informace o zakázce jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, zveřejněné na stránkách zadavatele, a to na http://www.olupaseka.cz/verejne-zakazky/verejne-zakazky

Zpět

Kybernetická bezpečnostikonka kybernetická bezpečnost.pdf

Pasecké kočky

viz příloha
ikonka Pasecké kočky.pdf

Plicní léčebna v OLÚ Paseka je po rekonstrukci

viz. příloha
ikonka clanek pneumologie.pdf

Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování

V kategorii Nejlepší racionální hlavní pokrm se z prvního místa radovala Kateřina Gáborová (Odborný léčebný ústav Paseka).
viz příloha


ikonka Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování.pdf

Poděkování městu Litovel

viz. příloha

ikonka Poděkování Městu Litovel za finanční příspěvek 2018.pdf

Změna ordinační doby na psychiatrické a neurologické ambulanci v Olomouci

Z provozních důvodů  dochází od 1.9.2018 ke změně ordinační doby  na každý čtvrtek od 12. hodin

viz. odkaz zde


Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf