Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

OLÚ Paseka / Organizační schéma

Organizační struktura

OLÚ Paseka se člení na střediska

 1. Lůžková pracoviště
 • Léčebna plicní – PNE (dříve léčebna TRN) – pracoviště Paseka.
 • Léčebna následné péče - LNP (dříve léčebna dlouhodobě nemocných) - pracoviště Paseka a pracoviště Moravský Beroun.
 • Ošetřovatelská lůžka – pracoviště Paseka a pracoviště Moravský Beroun.
 • Rehabilitační léčebna – RHB – pracoviště Paseka.
 • Lůžka sociální hospitalizace – pracoviště Paseka.
 1. Ambulantní provoz
 • Pracoviště Paseka
 • Pracoviště Moravský Beroun
 • Pracoviště Uničov
 • Pracoviště Olomouc
 1. Oddělení klinické biochemie
 • Pracoviště Paseka
 • Pracoviště Uničov
 • Odběrové místo Moravský Beroun
 1. Rehabilitační pracoviště Paseka a Moravský Beroun
 2. Vedení OLÚ Paseka
 3. HTS úsek
 • Oddělení ekonomické a personální
 • Oddělení účetnictví a statistiky
 • Oddělení ICT
 • Obslužný provoz
Soubory ke stažení:
orgschema_k_1_1_23015.pdf

Neprůjezdná komunikace

Upozornění

Dle sdělení  nebude průjezdná komunikace mezi obcí Paseka a

částí obce Paseka-Sanatorium  v době od 6.8.2018 do 23.9.2018 z důvodu překopu vozovky pro odvodňovací

kanál, nad kterým se provede výstavba nového mostu. Objízdná komunikace

bude vyznačena a povede přes Dlouhou Loučku


Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf