Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Sociální hospitalizace / Pracoviště Moravský Beroun

Sociální služby poskytované v OLÚ Paseka (dále jen SH)

Posláním sociální služby v OLÚ Paseka je podpora soběstačnosti a kvality života uživatele, který z důvodu věku a svého zdravotního stavu není schopen zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí za pomoci své rodiny nebo jiných dostupných služeb.

Hodnoty

OLÚ chce docílit naplnění svého poslání a vize tím, že bude podporovat u svých zaměstnanců následující sdílené hodnoty

 • týmovou spolupráci, efektivní komunikaci a předávání informací
 • spolehlivost, čestnost
 • optimální využití všech zdrojů a možností
 • odpovědnost za svou práci a rozhodnutí
 • snahu po optimálním výkonu
 • péči o člověka v jeho celistvosti / fyzická, psychosociální i duchovní dimenze
 • zvyšování kvalifikace
 • zvyšování kvality a bezpečnosti péče
 • kreativitu
 • uspokojování potřeb a přání klientů vnímat, jako jednu z hlavních priorit
 • schopnost říci pravé slovo v pravý čas a pravým způsobem

Pro koho je služba určena:

Osoby starší 27 let, zejména občané Olomouckého kraje, kterým byla poskytována ústavní zdravotní péče v OLÚ Paseka, u kterých poskytování ústavní zdravotní péče bylo ukončeno, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim bude zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociální služeb.

Příjem na lůžka se provádí na doporučení ošetřujícího lékaře z léčeben v OLÚ Paseka.

Cíl sociální péče:

 • zajištění kvality a kontinuity péče v bezpečném prostředí
 • zajistit podmínky pro důstojný a aktivní život
 • umožnit uživateli, dle jeho schopností, zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře

Základní podmínky pro poskytnutí služby:

Podmínkou je uzavření smluvního vztahu (uživatel hradí bydlení, stravu ve výši stanovené

vyhláškou č.505/2006 Sb., sociální péči ve výši přiznaného příspěvku na péči).

Další informace o službě:

Sociální lůžka v počtu 16, jsou provozována na pracovišti v Moravském Berouně.
Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými postelemi, uzamykatelnými skříněmi, nočními stolky a televizí.

Služba je poskytována celodenně.

Sociální péče zahrnuje:

Zajištění bydlení v 3-4 lůžkových pokojích, některé mají vlastní sociální příslušenství, poskytování celodenní stravy z vlastního stravovacího provozu včetně dietního stravování, výměnu a praní prádla, pomoc při úkonech osobní hygieny a zajištění ošetřovatelské péče, zajištění návštěv lékaře a jiných zdravotnických pracovníků dle stavu klienta. Dle přání klienta zajišťujeme služby nezdravotnického charakteru – duchovní službu, kadeřníka, holiče, pedikúru. Sociální pracovnice poskytuje služby sociálního poradenství.

 

Kontakt

vrchní sestra – 554 255 013

Sociální pracovnice – 554 255 058

Oddělení – 554 255 024

Spolupráce následné péče a geriatrie II.ikonka SpolupraceNaslednePeceaGeriatrieII.pdf

Nácvik evakuace na pracovišti v Moravském Berouně


ikonka článek cvičení MB.pdf

Úprava sluneční louky


ikonka Úprava sluneční louky.pdf

Konference - "Spolupráce následné péče a geriatrie II."


ikonka spolupráce následné péče a geriatrie II.pdf

Psychologická péče v OLU Paseka, p.o.


ikonka psycholog v olu.pdf

Akreditace pro geriatrii


ikonka Akreditace pro geriatrii.pdf

Spolupráce geriatrie a následné péče


ikonka článek konference 4_6_2019.pdf

Program podpory zdraví

viz příloha
ikonka program zdraví plakát 2019 olu.pdf

Je na čase rozloučit se s dobou plastovou

viz příloha
ikonka plasty.jpg

Akreditace SAK

 

OLÚ Paseka, p.o. prošel úspěšně čtvrtou reakreditací (akreditováno od roku 2007)

 

 

Ve dnech 11-12.4.2019 proběhlo v Odborném léčebném ústavu akreditační šetření  Spojenou akreditační komisí, o.p.s. zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 1021/2012  Sb.  

 

Z celkového množství  10 dosažených bodů jsme obdrželi 9,75 a splnili jsme podmínky auditu.

 

Na základě tohoto šetření byl Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. vyhodnocen jako akreditovaný na období do 11.4.2022.

 

Vedení léčebny vyslovuje všem zaměstnancům uznání a poděkování za jejich práci.


ikonka SAK.pdf

11.4.2019 uzavřená ambulance v Olomouci

Z důvodu čerpání ŘD nebude v provozu neurologická a psychiatrická ambulance dne 11.4.2019. Pacienti jsou přeobjednáni na jiné termíny.
ikonka OmezeniNavstev.pdf

Seminář - aktuální stav rizik ve zdravotnictví

viz příloha

ikonka článek seminář 17012019.pdf

Kybernetická bezpečnostikonka kybernetická bezpečnost.pdf

Plicní léčebna v OLÚ Paseka je po rekonstrukci

viz. příloha
ikonka clanek pneumologie.pdf

Pasecké kočky

viz příloha
ikonka Pasecké kočky.pdf

Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování

V kategorii Nejlepší racionální hlavní pokrm se z prvního místa radovala Kateřina Gáborová (Odborný léčebný ústav Paseka).
viz příloha


ikonka Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování.pdf

Poděkování městu Litovel

viz. příloha

ikonka Poděkování Městu Litovel za finanční příspěvek 2018.pdf

Změna ordinační doby na psychiatrické a neurologické ambulanci v Olomouci

Z provozních důvodů  dochází od 1.9.2018 ke změně ordinační doby  na každý čtvrtek od 12. hodin

viz. odkaz zde


Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf