Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Sociální hospitalizace / Pracoviště Moravský Beroun

Sociální služby poskytované v OLÚ Paseka (dále jen SH)

Posláním sociální služby v OLÚ Paseka je podpora soběstačnosti a kvality života uživatele, který z důvodu věku a svého zdravotního stavu není schopen zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí za pomoci své rodiny nebo jiných dostupných služeb.

Hodnoty

OLÚ chce docílit naplnění svého poslání a vize tím, že bude podporovat u svých zaměstnanců následující sdílené hodnoty

 • týmovou spolupráci, efektivní komunikaci a předávání informací
 • spolehlivost, čestnost
 • optimální využití všech zdrojů a možností
 • odpovědnost za svou práci a rozhodnutí
 • snahu po optimálním výkonu
 • péči o člověka v jeho celistvosti / fyzická, psychosociální i duchovní dimenze
 • zvyšování kvalifikace
 • zvyšování kvality a bezpečnosti péče
 • kreativitu
 • uspokojování potřeb a přání klientů vnímat, jako jednu z hlavních priorit
 • schopnost říci pravé slovo v pravý čas a pravým způsobem

Pro koho je služba určena:

Osoby starší 27 let, zejména občané Olomouckého kraje, kterým byla poskytována ústavní zdravotní péče v OLÚ Paseka, u kterých poskytování ústavní zdravotní péče bylo ukončeno, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim bude zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociální služeb.

Příjem na lůžka se provádí na doporučení ošetřujícího lékaře z léčeben v OLÚ Paseka.

Cíl sociální péče:

 • zajištění kvality a kontinuity péče v bezpečném prostředí
 • zajistit podmínky pro důstojný a aktivní život
 • umožnit uživateli, dle jeho schopností, zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře

Základní podmínky pro poskytnutí služby:

Podmínkou je uzavření smluvního vztahu (uživatel hradí bydlení, stravu ve výši stanovené

vyhláškou č.505/2006 Sb., sociální péči ve výši přiznaného příspěvku na péči).

Další informace o službě:

Sociální lůžka v počtu 16, jsou provozována na pracovišti v Moravském Berouně.
Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými postelemi, uzamykatelnými skříněmi, nočními stolky a televizí.

Služba je poskytována celodenně.

Sociální péče zahrnuje:

Zajištění bydlení v 3-4 lůžkových pokojích, některé mají vlastní sociální příslušenství, poskytování celodenní stravy z vlastního stravovacího provozu včetně dietního stravování, výměnu a praní prádla, pomoc při úkonech osobní hygieny a zajištění ošetřovatelské péče, zajištění návštěv lékaře a jiných zdravotnických pracovníků dle stavu klienta. Dle přání klienta zajišťujeme služby nezdravotnického charakteru – duchovní službu, kadeřníka, holiče, pedikúru. Sociální pracovnice poskytuje služby sociálního poradenství.

 

Kontakt

vrchní sestra – 554 255 013

Sociální pracovnice – 554 255 058

Oddělení – 554 255 024

Neprůjezdná komunikace

Upozornění

Dle sdělení  nebude průjezdná komunikace mezi obcí Paseka a

částí obce Paseka-Sanatorium  v době od 6.8.2018 do 23.9.2018 z důvodu překopu vozovky pro odvodňovací

kanál, nad kterým se provede výstavba nového mostu. Objízdná komunikace

bude vyznačena a povede přes Dlouhou Loučku


Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf