Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Oddělení / Pneumologie a ftizeologie

 

 

 

Pneumologie a ftizeologie

 

Lékaři pneumologické léčebny

    primář léčebny PNE – Prim. MUDr. Miloslav Kramář

    lékař oddělení I. – MUDr. Martina Medková

    lékař oddělení VI. – MUDr. Kamil Palatka, MUDr. Petra Kubálková, MUDr.Hana Fojtů

    

 

Léčebna PNE má k dispozici ambulanci a dvě lékařské stanice pro pacienty s pneumologickými onemocněními a aktivní plicní tuberkulózou. Ročně je hospitalizováno asi 420 pacientů. Léčebna PNE OLÚ přijímá nemocné z poměrně širokého moravského regionu, který zahrnuje Olomoucký a Zlínský kraj, t.j. bývalé okresy Olomouc, Přerov, Prostějov, Jeseník, Kroměříž, Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště, ale i spádově bližší oblasti Krnovska, Bruntálska a Šumperska a další. Pacienti jsou přijímáni na žádost odborných nebo praktických lékařů téměř okamžitě či k vyžádanému termínu.

 

Provádí se ústavní léčení typu následné pneumologické péče, diagnostika s využitím dobře vybaveného bronchoskopického a cytologického pracoviště, oddělení lékařské biochemie a hematologie, spirometrické laboratoře, pracoviště radiologie. Zákrokové chirurgické sálky jsou k dispozici pro provádění pleurálních punkcí a zavádění hrudní drenáže u pacientů s pneumothoraxem či empyémem.

 

Lůžková část disponuje 60 lůžky s centrálním rozvodem kyslíku a vakua k trvalému sání drenáží hrudníku, inhalačními přístroji, přenosnými oxymetry, glukometry, ekg monitory - defibrilátory. Rehabilitační pneumologická péče je poskytována ve spolupráci s Rehabilitačním odd. OLÚ. Nemocniční informační systém AKORD STAPRO přináší usnadnění a zrychlení administrativní práce, zlepšení a zrychlení informací o pacientech.

 

Pro léčbu plicní tuberkulózy je vyhrazeno odd. izolace tbc s kapacitou 10 lůžek, hygienickým filtrem, klimatizací, kde je ročně ošetřeno asi 40-50 případů.

 

Léčebna PNE spolupracuje s nemocnicí ve Šternberku zvláště s Interním a Radiologickým odd. /sonografie, CT/, Odd. patologické anatomie /cytologická a histologická vyšetření/, dále pak s FN v Olomouci, zejména s Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy, Radiologickou klinikou, PET/CT odd., Oddělením nukleární medicíny /Scinti/, Laboratoří lékařské mikrobiologie MIKROCHEM v Olomouci a v Šumperku, ZÚ v Ostravě, Vojenskou nemocnicí Olomouc.

 
 
 
 
 

Spolupráce následné péče a geriatrie II.ikonka SpolupraceNaslednePeceaGeriatrieII.pdf

Nácvik evakuace na pracovišti v Moravském Berouně


ikonka článek cvičení MB.pdf

Úprava sluneční louky


ikonka Úprava sluneční louky.pdf

Konference - "Spolupráce následné péče a geriatrie II."


ikonka spolupráce následné péče a geriatrie II.pdf

Psychologická péče v OLU Paseka, p.o.


ikonka psycholog v olu.pdf

Akreditace pro geriatrii


ikonka Akreditace pro geriatrii.pdf

Spolupráce geriatrie a následné péče


ikonka článek konference 4_6_2019.pdf

Program podpory zdraví

viz příloha
ikonka program zdraví plakát 2019 olu.pdf

Je na čase rozloučit se s dobou plastovou

viz příloha
ikonka plasty.jpg

Akreditace SAK

 

OLÚ Paseka, p.o. prošel úspěšně čtvrtou reakreditací (akreditováno od roku 2007)

 

 

Ve dnech 11-12.4.2019 proběhlo v Odborném léčebném ústavu akreditační šetření  Spojenou akreditační komisí, o.p.s. zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 1021/2012  Sb.  

 

Z celkového množství  10 dosažených bodů jsme obdrželi 9,75 a splnili jsme podmínky auditu.

 

Na základě tohoto šetření byl Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. vyhodnocen jako akreditovaný na období do 11.4.2022.

 

Vedení léčebny vyslovuje všem zaměstnancům uznání a poděkování za jejich práci.


ikonka SAK.pdf

11.4.2019 uzavřená ambulance v Olomouci

Z důvodu čerpání ŘD nebude v provozu neurologická a psychiatrická ambulance dne 11.4.2019. Pacienti jsou přeobjednáni na jiné termíny.
ikonka OmezeniNavstev.pdf

Seminář - aktuální stav rizik ve zdravotnictví

viz příloha

ikonka článek seminář 17012019.pdf

Kybernetická bezpečnostikonka kybernetická bezpečnost.pdf

Plicní léčebna v OLÚ Paseka je po rekonstrukci

viz. příloha
ikonka clanek pneumologie.pdf

Pasecké kočky

viz příloha
ikonka Pasecké kočky.pdf

Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování

V kategorii Nejlepší racionální hlavní pokrm se z prvního místa radovala Kateřina Gáborová (Odborný léčebný ústav Paseka).
viz příloha


ikonka Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování.pdf

Poděkování městu Litovel

viz. příloha

ikonka Poděkování Městu Litovel za finanční příspěvek 2018.pdf

Změna ordinační doby na psychiatrické a neurologické ambulanci v Olomouci

Z provozních důvodů  dochází od 1.9.2018 ke změně ordinační doby  na každý čtvrtek od 12. hodin

viz. odkaz zde


Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf