Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Ošetřovatelská lůžka / Pracoviště Paseka

Léčebna dlouhodobé lůžkové péče - ošetřovatelská lůžka

Lékaři léčebny

primář LNP – prim. MUDr. Zdenka Polzerová, MBA

lékař na oddělení IX – MUDr. Zdenka Fejfárová

 

Z důvodu zajistit pacientům, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje, nebo k doléčení pacientů, kteří vyžadují ke zlepšení a stabilizaci jejich stavu delší dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení, jsme přistoupili ke zřízení lůžek dlouhodobé péče – tzv. ošetřovatelských. Dlouhodobá péče je škála služeb potřebná pro osoby se sníženou funkční kapacitou (fyzickou nebo kognitivní), v jejímž důsledku jsou po delší dobu závislé na pomoci v základních aktivitách každodenního života (ADL – koupání, používání toalety, oblékání, krmení, vstávání ze židle nebo postele, pohyb po místnosti).

Jedná se o pacienty, kteří vyžadují dlouhodobější péči – pacienti s chronickými ranami, upoutaní na lůžko, popřípadě po těžkém somatickém onemocnění, kteří vyžadují komplexní ošetřovatelskou péči, nebo pacienti, u kterých je potřeba ještě dokončit léčbu či rehabilitaci, a u kterých je průběh této péče prodloužený v důsledku přidružených onemocnění.

Na tomto typu lůžek je v OLÚ Paseka, p.o na obou pracovištích poskytovaná péče pacientům ve stejném rozsahu jako péče poskytovaná na odděleních LNP.

 

Příjem na lůžka se provádí na doporučení ošetřujícího lékaře z léčeben v OLÚ Paseka, z akutních lůžek nemocnic nebo na doporučení praktického lékaře z domova.

Důvodem k umístěni na lůžka následné péče je zdravotní stav pacienta, nikoliv jeho sociální situace.

 

Cílem pobytu na dlouhodobém lůžku je:

  • zlepšení zdravotního stavu, mobility a soběstačnosti tak, aby se pacient mohl vrátit do domácího prostředí nebo sociálního zařízení,
  • udržet na co nejdelší dobu stávající stav u nevyléčitelně nemocných a zajistit komfort a důstojné podmínky v závěrečné fázi života bez fyzického a psychického utrpení.

 

Změna ordinační doby na psychiatrické a neurologické ambulanci v Olomouci

Z provozních důvodů  dochází od 1.9.2018 ke změně ordinační doby  na každý čtvrtek od 12. hodin

viz. odkaz zde


Poděkování městu Litovel

viz. příloha

ikonka Poděkování Městu Litovel za finanční příspěvek 2018.pdf

Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování

V kategorii Nejlepší racionální hlavní pokrm se z prvního místa radovala Kateřina Gáborová (Odborný léčebný ústav Paseka).
viz příloha


ikonka Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování.pdf

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf