Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Lůžka následné péče / Pracoviště Paseka

Léčebna následné péče

Lékaři léčebny

primář LNP – prim. MUDr. Zdenka Polzerová, MBA

lékař na oddělení III – MUDr. Helena Pěnkavová, MUDr.Katarína Bánská,PhD.

lékař na oddělení IV – MUDr.Helena Vašulínová, MUDr.Martina Medková

lékař na oddělení IVb – MUDr.Olga Půčková, MUDr.Katarína Bánská,PhD.

lékař na oddělení V – MUDr. Ludmila Trnečková, MUDr. Jiří Špatenka

lékař na oddělení Vb – MUDr. Jana Sanchezová

 
 
 

Oddělení LNP zajišťuje následnou péči o nemocné občany převážně z okresu Olomouc. Pacienti jsou přijímáni dle pořadníku na základě písemné žádosti o přijetí, vystavené praktickým lékařem nebo oddělením nemocnic.

Procento využití lůžek je trvale vysoké. Je to dáno zvýšenými požadavky na doléčení pacientů ze stran akutních oddělení okolních nemocnic, kdy v rámci přechodu akutní péče na platby za DRG se zkrátila doba hospitalizace na akutních odděleních a pacienti jsou dříve překládáni na následná lůžka k doléčení. Tito pacienti jsou tzv. „subakutní“ s nutností doléčení, dovyšetření, s nákladnější medikací. Pacienti jsou přijímáni výhradně ze zdravotní indikace.

Pobyt a léčba na tomto oddělení směřuje ke zlepšení celkového zdravotního stavu, doléčení akutní nemoci nebo akutního zhoršení chronické nemoci, zlepšení hybnosti, návratu sebeobsluhy a uchování soběstačnosti pacientů.

  1. Velkou skupinu hospitalizovaných pacientů tvoří pacienti vyššího věku po náhradách kyčelních nebo kolenních kloubů nebo pacienti, kteří potřebují odbornou řízenou rehabilitaci, u kterých je tato léčba řízena odborníky z oboru rehabilitace a jsou zde využívány všechny formy rehabilitačních procedur (balneoterapie, elektroléčba, mechanoterapie a individuální léčebná tělesná výchova), vždy ovšem s přihlédnutím k celkovému zdravotnímu stavu
  2. Na každém lůžkovém oddělení jsou pracovníci školení v rehabilitačním ošetřovatelství, denně jsou přítomni garanti rehabilitace na oddělení – kvalifikovaní fyzioterapeuti, probíhají zde aktivity ke zlepšení psychických funkcí pacientů – psychoaktivační skupinky, canisterapie a felinoterapie (léčba pomocí kontaktu se zvířaty – psy a kočky), logopedická péče u pacientů s poruchami mluvy, pro zájemnce muzikoterapie.
  3. Prakticky všichni pracovníci oddělení dlouhodobě nemocných jsou vlastníky certifikátu basální stimulace, a tato metoda, která je vhodná pro pacienty po těžkých mozkových příhodách, pro pacienty v bezvědomí (apalický syndrom) nebo pro pacienty upoutané na lůžko v důsledku pokročilých stadií jejich chronických onemocnění, je na těchto odděleních aplikována v praxi.
  4. U hospitalizovaných pacientů je zaveden systém nutričního sledování a stupňovité nutriční péče tak, aby byli včas identifikováni pacienti s poruchami výživy- nutričně ohrožení či již se špatným stavem výživy v den přijetí. Pacienti jsou vyšetření nutriční terapeutkou a je jim stanoven plán nutriční intervence, klinického a laboratorního sledování, poučení pacienta i rodinných příslušníků.
  5. Doba hospitalizace je omezena dobou, než dojde ke stabilizaci zdravotního stavu nemocného nebo nebude možné delším pobytem s léčebnou péčí docílit jeho podstatného zlepšení.
  6. Pracoviště je držitelem certifikátu „ Certifikát garance kvality komplexní péče o klienty s chronickými a komplikovanými ránami“

Přijetí pacienta na LNP

Dle pořadníku na základě písemné žádosti o přijetí, kterou vystavuje praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.

K přijetí na hospitalizaci je nutné vyplnit formulář (na www stránkách OLÚ Paseka) „Žádost o přijetí pacienta do LNP Paseka“ elektronicky nebo vytisknout a poslat na adresu OLÚ Paseka – přijímací kancelář. Na formuláři je možné vyznačit, kterému pracovišti dává pacient přednost, avšak v případě naplnění kapacity na jednom pracovišti může být pacient umístěn i na pracovišti druhém.

Průměrná ošetřovací doba na těchto lůžkách je nízká, toto je dáno skladbou pacientů, ale i snahou o umísťování pacientů po ukončení léčby v rodině, sociálních zařízeních nebo na sociálních lůžkách.

Vzhledem k probíhajícím rekonstrukcím a modernizacím lůžkového fondu na pracovišti Moravský Beroun a úbytku lůžek po již proběhlých rekonstrukcích a modernizacích na pracovišti v Pasece je část lůžek z technických důvodů uzavřena.

 

Změna ordinační doby na psychiatrické a neurologické ambulanci v Olomouci

Z provozních důvodů  dochází od 1.9.2018 ke změně ordinační doby  na každý čtvrtek od 12. hodin

viz. odkaz zde


Poděkování městu Litovel

viz. příloha

ikonka Poděkování Městu Litovel za finanční příspěvek 2018.pdf

Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování

V kategorii Nejlepší racionální hlavní pokrm se z prvního místa radovala Kateřina Gáborová (Odborný léčebný ústav Paseka).
viz příloha


ikonka Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování.pdf

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf