Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Provozní úsek / pracoviště Moravský Beroun

Odborný léčebný ústav Paseka-příspěvková organizace

pracoviště Moravský Beroun

Masarykova 412
793 05, Moravský Beroun
 IČO: 00849081, DIČ: CZ00849081,
bankovní spojení ČSOB č.ú. 234517547/0300

Kontakty

Jméno Pracovní zařazení Email Telefon
Růžičková Lubomíra spojovatelka MB ruzickova@olupaseka.cz 554 255 000
podatelna
Ing. Hejtmánek Lubomír IT informatik

hejtmanek@olupaseka.cz

554 255 065
Sitková Jana vedoucí směny - úklidu

sitkova@olupaseka.cz

554 255 063
Chromec Vlastimil údržba

chromec@olupaseka.cz

554 255 066
Stravovací provoz      
Kysilková Renata skladní potravin

kysilkova@olupaseka.cz

554 255 067
Burešová Zdeňka kuchyně   554 255 068

 

 

Neprůjezdná komunikace

Upozornění

Dle sdělení  nebude průjezdná komunikace mezi obcí Paseka a

částí obce Paseka-Sanatorium  v době od 6.8.2018 do 23.9.2018 z důvodu překopu vozovky pro odvodňovací

kanál, nad kterým se provede výstavba nového mostu. Objízdná komunikace

bude vyznačena a povede přes Dlouhou Loučku


Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf