Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Oddělení / Pneumologie a ftizeologie

 

 

 

Pneumologie a ftizeologie

 

Lékaři pneumologické léčebny

    primář léčebny PNE – Prim. MUDr. Miloslav Kramář

    lékař oddělení I. – MUDr. Martina Medková

    lékař oddělení VI. – MUDr. Kamil Palatka, MUDr. Petra Kubálková, MUDr.Hana Fojtů

    

 

Léčebna PNE má k dispozici ambulanci a dvě lékařské stanice pro pacienty s pneumologickými onemocněními a aktivní plicní tuberkulózou. Ročně je hospitalizováno asi 420 pacientů. Léčebna PNE OLÚ přijímá nemocné z poměrně širokého moravského regionu, který zahrnuje Olomoucký a Zlínský kraj, t.j. bývalé okresy Olomouc, Přerov, Prostějov, Jeseník, Kroměříž, Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště, ale i spádově bližší oblasti Krnovska, Bruntálska a Šumperska a další. Pacienti jsou přijímáni na žádost odborných nebo praktických lékařů téměř okamžitě či k vyžádanému termínu.

 

Provádí se ústavní léčení typu následné pneumologické péče, diagnostika s využitím dobře vybaveného bronchoskopického a cytologického pracoviště, oddělení lékařské biochemie a hematologie, spirometrické laboratoře, pracoviště radiologie. Zákrokové chirurgické sálky jsou k dispozici pro provádění pleurálních punkcí a zavádění hrudní drenáže u pacientů s pneumothoraxem či empyémem.

 

Lůžková část disponuje 60 lůžky s centrálním rozvodem kyslíku a vakua k trvalému sání drenáží hrudníku, inhalačními přístroji, přenosnými oxymetry, glukometry, ekg monitory - defibrilátory. Rehabilitační pneumologická péče je poskytována ve spolupráci s Rehabilitačním odd. OLÚ. Nemocniční informační systém AKORD STAPRO přináší usnadnění a zrychlení administrativní práce, zlepšení a zrychlení informací o pacientech.

 

Pro léčbu plicní tuberkulózy je vyhrazeno odd. izolace tbc s kapacitou 10 lůžek, hygienickým filtrem, klimatizací, kde je ročně ošetřeno asi 40-50 případů.

 

Léčebna PNE spolupracuje s nemocnicí ve Šternberku zvláště s Interním a Radiologickým odd. /sonografie, CT/, Odd. patologické anatomie /cytologická a histologická vyšetření/, dále pak s FN v Olomouci, zejména s Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy, Radiologickou klinikou, PET/CT odd., Oddělením nukleární medicíny /Scinti/, Laboratoří lékařské mikrobiologie MIKROCHEM v Olomouci a v Šumperku, ZÚ v Ostravě, Vojenskou nemocnicí Olomouc.

 
 
 
 
 

Neprůjezdná komunikace

Upozornění

Dle sdělení  nebude průjezdná komunikace mezi obcí Paseka a

částí obce Paseka-Sanatorium  v době od 6.8.2018 do 23.9.2018 z důvodu překopu vozovky pro odvodňovací

kanál, nad kterým se provede výstavba nového mostu. Objízdná komunikace

bude vyznačena a povede přes Dlouhou Loučku


Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf