Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Ošetřovatelská lůžka / Pracoviště Moravský Beroun

Léčebna dlouhodobé lůžkové péče - ošetřovatelská lůžka

Lékaři léčebny

primář LNP – prim. MUDr. Richard Kaňa

lékař na oddělení X – MUDr. Jana Ferancová

 

Z důvodu zajistit pacientům, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje, nebo k doléčení pacientů, kteří vyžadují ke zlepšení a stabilizaci jejich stavu delší dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení, jsme přistoupili ke zřízení lůžek dlouhodobé péče – tzv. ošetřovatelských. Dlouhodobá péče je škála služeb potřebná pro osoby se sníženou funkční kapacitou (fyzickou nebo kognitivní), v jejímž důsledku jsou po delší dobu závislé na pomoci v základních aktivitách každodenního života (ADL – koupání, používání toalety, oblékání, krmení, vstávání ze židle nebo postele, pohyb po místnosti).

Jedná se o pacienty, kteří vyžadují dlouhodobější péči – pacienti s chronickými ranami, upoutaní na lůžko, popřípadě po těžkém somatickém onemocnění, kteří vyžadují komplexní ošetřovatelskou péči, nebo pacienti, u kterých je potřeba ještě dokončit léčbu či rehabilitaci, a u kterých je průběh této péče prodloužený v důsledku přidružených onemocnění.

Na tomto typu lůžek je v OLÚ Paseka, p.o na obou pracovištích poskytovaná péče pacientům ve stejném rozsahu jako péče poskytovaná na odděleních LNP.

 

Příjem na lůžka se provádí na doporučení ošetřujícího lékaře z léčeben v OLÚ Paseka, z akutních lůžek nemocnic nebo na doporučení praktického lékaře z domova.

Důvodem k umístěni na lůžka následné péče je zdravotní stav pacienta, nikoliv jeho sociální situace.

 

Cílem pobytu na dlouhodobém lůžku je:

  • zlepšení zdravotního stavu, mobility a soběstačnosti tak, aby se pacient mohl vrátit do domácího prostředí nebo sociálního zařízení,
  • udržet na co nejdelší dobu stávající stav u nevyléčitelně nemocných a zajistit komfort a důstojné podmínky v závěrečné fázi života bez fyzického a psychického utrpení.

Neprůjezdná komunikace

Upozornění

Dle sdělení  nebude průjezdná komunikace mezi obcí Paseka a

částí obce Paseka-Sanatorium  v době od 6.8.2018 do 23.9.2018 z důvodu překopu vozovky pro odvodňovací

kanál, nad kterým se provede výstavba nového mostu. Objízdná komunikace

bude vyznačena a povede přes Dlouhou Loučku


Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf