Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Oddělení / Laboratoře

Pracoviště klinické biochemie

Oddělení klinické biochemie se zabývá biochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní biochemická vyšetření krevního séra a moče, základní hematologická vyšetření krve, koagulační vyšetření plasmy, imunochemická vyšetření hormonů a léků, vyšetření acidobazické rovnováhy organismu. Zajišťuje odběry biologického materiálu a konzultační služby.

Vedoucí pracoviště – prim. RNDr. Jiřina Gottwaldová tel: 585 007 920

Laboratorní příručka k nahlédnutí zde

Číselník metod zde

Laboratoř Paseka

 • Je umístěna v 1. poschodí budovy C OLÚ Paseka
 • Vedoucí pracoviště – prim.RNDr. Gottwaldová Jiřina
 • Odběrové hodiny: Po – Pá 6:00 – 14:00 tel: 585 007 923

Odběry Moravský Beroun

 • Jsou umístěny v přízení Pavilonu 2 pracoviště Moravský Beroun, Masarykova 412
 • Vedoucí pracoviště – MUDr. Doubravová Blanka
 • Odběrové hodiny: Po – Pá 6:00 – 14:00 tel: 554 255 055

Laboratoř Uničov

  • Je umístěna v areálu polikliniky Uničov, Nemocniční ulice, v přízemí vpravo.
  • Vedoucí pracoviště – Mgr. Čtvrtlíková Libuše
  • Odběrové hodiny: Po – Pá 6:00 – 14:00 tel: 585 052 150

Certifikáty k nahlédnutí:

Audit Paseka

Registrace Paseka

Audit Uničov
Registrace Uničov

Neprůjezdná komunikace

Upozornění

Dle sdělení  nebude průjezdná komunikace mezi obcí Paseka a

částí obce Paseka-Sanatorium  v době od 6.8.2018 do 23.9.2018 z důvodu překopu vozovky pro odvodňovací

kanál, nad kterým se provede výstavba nového mostu. Objízdná komunikace

bude vyznačena a povede přes Dlouhou Loučku


Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf