Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Akreditace / Rada pro kvalitu

Z naplnění a ze způsobu kontroly mnoha standardů vyplývají úkoly pro různé profese v OLÚ, a to jak pro řídící tak pro řadové pracovníky. Standardy popisují žádoucí výstupy určitých procesů, na nichž se přirozeně podílejí různí členové zdravotnického i nezdravotnického personálu. Ve stejném duchu by mělo probíhat jejich zavádění do praxe. Na procesu implementace by se měly podílet všechny zastoupené profese i úrovně řízení.

Proto byla v OLÚ Paseka zřízena Rada pro kvalitu. Ředitelka OLÚ jmenovala

Manažerka kvality:
Mgr. Smítalová Kamila

Rada pro kvalitu:

MUDr. Helena Vašulínová člen
Ing. Jořenek Miloslav člen
Ing. Podvolecká Eva člen
Helena Rozehnalová člen

Neprůjezdná komunikace

Upozornění

Dle sdělení  nebude průjezdná komunikace mezi obcí Paseka a

částí obce Paseka-Sanatorium  v době od 6.8.2018 do 23.9.2018 z důvodu překopu vozovky pro odvodňovací

kanál, nad kterým se provede výstavba nového mostu. Objízdná komunikace

bude vyznačena a povede přes Dlouhou Loučku


Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf