Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Akreditace / Rada pro kvalitu

Z naplnění a ze způsobu kontroly mnoha standardů vyplývají úkoly pro různé profese v OLÚ, a to jak pro řídící tak pro řadové pracovníky. Standardy popisují žádoucí výstupy určitých procesů, na nichž se přirozeně podílejí různí členové zdravotnického i nezdravotnického personálu. Ve stejném duchu by mělo probíhat jejich zavádění do praxe. Na procesu implementace by se měly podílet všechny zastoupené profese i úrovně řízení.

Proto byla v OLÚ Paseka zřízena Rada pro kvalitu. Ředitelka OLÚ jmenovala

Manažerka kvality:
Mgr. Smítalová Kamila

Rada pro kvalitu:

MUDr. Helena Vašulínová člen
Ing. Jořenek Miloslav člen
Ing. Podvolecká Eva člen
Helena Rozehnalová člen

Změna ordinační doby na psychiatrické a neurologické ambulanci v Olomouci

Z provozních důvodů  dochází od 1.9.2018 ke změně ordinační doby  na každý čtvrtek od 12. hodin

viz. odkaz zde


Poděkování městu Litovel

viz. příloha

ikonka Poděkování Městu Litovel za finanční příspěvek 2018.pdf

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf