Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Akreditace / Rada pro kvalitu

Z naplnění a ze způsobu kontroly mnoha standardů vyplývají úkoly pro různé profese v OLÚ, a to jak pro řídící tak pro řadové pracovníky. Standardy popisují žádoucí výstupy určitých procesů, na nichž se přirozeně podílejí různí členové zdravotnického i nezdravotnického personálu. Ve stejném duchu by mělo probíhat jejich zavádění do praxe. Na procesu implementace by se měly podílet všechny zastoupené profese i úrovně řízení.

Proto byla v OLÚ Paseka zřízena Rada pro kvalitu. Ředitelka OLÚ jmenovala

Manažerka kvality:
Mgr. Smítalová Kamila

Rada pro kvalitu:

MUDr. Helena Vašulínová člen
Ing. Jořenek Miloslav člen
Ing. Podvolecká Eva člen
Helena Rozehnalová člen

Seminář - aktuální stav rizik ve zdravotnictví

viz příloha

ikonka článek seminář 17012019.pdf

Kybernetická bezpečnostikonka kybernetická bezpečnost.pdf

Plicní léčebna v OLÚ Paseka je po rekonstrukci

viz. příloha
ikonka clanek pneumologie.pdf

Pasecké kočky

viz příloha
ikonka Pasecké kočky.pdf

Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování

V kategorii Nejlepší racionální hlavní pokrm se z prvního místa radovala Kateřina Gáborová (Odborný léčebný ústav Paseka).
viz příloha


ikonka Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování.pdf

Poděkování městu Litovel

viz. příloha

ikonka Poděkování Městu Litovel za finanční příspěvek 2018.pdf

Změna ordinační doby na psychiatrické a neurologické ambulanci v Olomouci

Z provozních důvodů  dochází od 1.9.2018 ke změně ordinační doby  na každý čtvrtek od 12. hodin

viz. odkaz zde


Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf