Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Akreditace / O akreditaci

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace úspěšně prošel šetřením Spojené akreditační komise ČR a splnil kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standartů ve dnech 16.5.2013 - 17.5.2013. Tento certifikát je platný od 17.5.2013 do 16.5.2016

O akreditaci

Akreditace - pojem akreditace vznikl z latinského slova "credere" - souhlas, schválení, uznání, povolení. V praxi znamená "důvěryhodně prokázat způsobilost". Akreditace představuje proces, který má tři fáze:

  • rozhodnutí vstoupit do akreditačního řízení
  • příprava na akreditační šetření
  • realizace akreditačního šetření a získání akreditačního certifikátu

Akreditační certifikát - je vysvědčení o tom, že nemocnice splňuje požadavky na kvalitu, splněním požadavků akreditačních standardů. O tom, zda zdravotnické zařízení splňuje podmínky akreditačních standardů se přesvědčí inspektoři akreditační komise během akreditační inspekce přímo v nemocnici. V případě pozitivního výsledku této inspekce, nemocnice obdrží akreditační certifikát platný na 3 roky.

Výhod získání akreditačního cerifikátu je mnoho. Snadnější jednání s pojišťovnami, snadnější získávání nových pacientů a odborníků, snadnější upevnění nebo rozšíření spádové oblasti, standardizace procesů v rámci ZZ, zlepšení kvality péče, zlepšení pověsti ZZ a jiné.

V souladu se současným rozvojem zdravotnictví, které je zaměřeno na kvalitu, kontinuitu, bezpečnost a efektivitu zdravotní péče a v souladu se snahou Ministerstva zdravotnictví ČR podpořit ve všech zdravotnických zařízeních proces kontinuálního zvyšování kvality a v souladu s vizí, posláním a hodnotami OLÚ Paseka se ředitelka OLÚ Paseka MUDr. Zdenka Fejfárová rozhodla dne 9. února 2006 tento proces bezvýhradně podpořit a bylo vydáno prohlášení k zahájení příprav OLÚ Paseka na akreditaci dle požadavků Spojené akreditační komise ČR (SAK-ČR).

OLÚ Paseka využívá při přípravách na akreditační šetření zpracovanou metodiku plnění národních akreditačních standardů SAK - ČR.

Požadavky národní akreditace jsou rozděleny do jednotlivých standardů. Každý akreditační standard má vypracovanou tabulku, která rozvádí a specifikuje jeho požadavky (účel standardu) a uvádí příklady, jak standard naplnit. V dalších rubrikách jsou zpracovány dílčí požadavky, které jsou samostatně hodnoceny při akreditačním šetření (indikátory standardu) a zdroje informací, ze kterých budou při jejich hodnocení akreditační inspektoři čerpat (způsob kontroly). Pokud se k danému akreditačnímu standardu vztahuje zdravotnická legislativa, je uvedena v poslední rubrice (legislativní úprava), tato část je pouze informativní a má platnost pouze k datu vydání metodiky.

KZK - Kontinuální Zvyšování Kvality - jedná se o systematické a důsledné využívání několika univerzálních principů a prověřených nástrojů kvality v rámci celého OLÚ a o participaci pokud možno všech zaměstnanců. Filozofie KZK podporuje uspokojování potřeb pacientů a překonává jeho očekávání s co nejmenším úsilím, nejnižšími náklady na potřebné zdroje a s aplikováním strukturovaných procesů, které kontinuálně identifikují a zlepšují veškeré aspekty péče.

Změna ordinační doby na psychiatrické a neurologické ambulanci v Olomouci

Z provozních důvodů  dochází od 1.9.2018 ke změně ordinační doby  na každý čtvrtek od 12. hodin

viz. odkaz zde


Poděkování městu Litovel

viz. příloha

ikonka Poděkování Městu Litovel za finanční příspěvek 2018.pdf

Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování

V kategorii Nejlepší racionální hlavní pokrm se z prvního místa radovala Kateřina Gáborová (Odborný léčebný ústav Paseka).
viz příloha


ikonka Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování.pdf

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf