Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Akreditace / O akreditaci

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace úspěšně prošel šetřením Spojené akreditační komise ČR a splnil kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standartů ve dnech 16.5.2013 - 17.5.2013. Tento certifikát je platný od 17.5.2013 do 16.5.2016

O akreditaci

Akreditace - pojem akreditace vznikl z latinského slova "credere" - souhlas, schválení, uznání, povolení. V praxi znamená "důvěryhodně prokázat způsobilost". Akreditace představuje proces, který má tři fáze:

  • rozhodnutí vstoupit do akreditačního řízení
  • příprava na akreditační šetření
  • realizace akreditačního šetření a získání akreditačního certifikátu

Akreditační certifikát - je vysvědčení o tom, že nemocnice splňuje požadavky na kvalitu, splněním požadavků akreditačních standardů. O tom, zda zdravotnické zařízení splňuje podmínky akreditačních standardů se přesvědčí inspektoři akreditační komise během akreditační inspekce přímo v nemocnici. V případě pozitivního výsledku této inspekce, nemocnice obdrží akreditační certifikát platný na 3 roky.

Výhod získání akreditačního cerifikátu je mnoho. Snadnější jednání s pojišťovnami, snadnější získávání nových pacientů a odborníků, snadnější upevnění nebo rozšíření spádové oblasti, standardizace procesů v rámci ZZ, zlepšení kvality péče, zlepšení pověsti ZZ a jiné.

V souladu se současným rozvojem zdravotnictví, které je zaměřeno na kvalitu, kontinuitu, bezpečnost a efektivitu zdravotní péče a v souladu se snahou Ministerstva zdravotnictví ČR podpořit ve všech zdravotnických zařízeních proces kontinuálního zvyšování kvality a v souladu s vizí, posláním a hodnotami OLÚ Paseka se ředitelka OLÚ Paseka MUDr. Zdenka Fejfárová rozhodla dne 9. února 2006 tento proces bezvýhradně podpořit a bylo vydáno prohlášení k zahájení příprav OLÚ Paseka na akreditaci dle požadavků Spojené akreditační komise ČR (SAK-ČR).

OLÚ Paseka využívá při přípravách na akreditační šetření zpracovanou metodiku plnění národních akreditačních standardů SAK - ČR.

Požadavky národní akreditace jsou rozděleny do jednotlivých standardů. Každý akreditační standard má vypracovanou tabulku, která rozvádí a specifikuje jeho požadavky (účel standardu) a uvádí příklady, jak standard naplnit. V dalších rubrikách jsou zpracovány dílčí požadavky, které jsou samostatně hodnoceny při akreditačním šetření (indikátory standardu) a zdroje informací, ze kterých budou při jejich hodnocení akreditační inspektoři čerpat (způsob kontroly). Pokud se k danému akreditačnímu standardu vztahuje zdravotnická legislativa, je uvedena v poslední rubrice (legislativní úprava), tato část je pouze informativní a má platnost pouze k datu vydání metodiky.

KZK - Kontinuální Zvyšování Kvality - jedná se o systematické a důsledné využívání několika univerzálních principů a prověřených nástrojů kvality v rámci celého OLÚ a o participaci pokud možno všech zaměstnanců. Filozofie KZK podporuje uspokojování potřeb pacientů a překonává jeho očekávání s co nejmenším úsilím, nejnižšími náklady na potřebné zdroje a s aplikováním strukturovaných procesů, které kontinuálně identifikují a zlepšují veškeré aspekty péče.

Spolupráce následné péče a geriatrie II.ikonka SpolupraceNaslednePeceaGeriatrieII.pdf

Nácvik evakuace na pracovišti v Moravském Berouně


ikonka článek cvičení MB.pdf

Úprava sluneční louky


ikonka Úprava sluneční louky.pdf

Konference - "Spolupráce následné péče a geriatrie II."


ikonka spolupráce následné péče a geriatrie II.pdf

Psychologická péče v OLU Paseka, p.o.


ikonka psycholog v olu.pdf

Akreditace pro geriatrii


ikonka Akreditace pro geriatrii.pdf

Spolupráce geriatrie a následné péče


ikonka článek konference 4_6_2019.pdf

Program podpory zdraví

viz příloha
ikonka program zdraví plakát 2019 olu.pdf

Je na čase rozloučit se s dobou plastovou

viz příloha
ikonka plasty.jpg

Akreditace SAK

 

OLÚ Paseka, p.o. prošel úspěšně čtvrtou reakreditací (akreditováno od roku 2007)

 

 

Ve dnech 11-12.4.2019 proběhlo v Odborném léčebném ústavu akreditační šetření  Spojenou akreditační komisí, o.p.s. zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 1021/2012  Sb.  

 

Z celkového množství  10 dosažených bodů jsme obdrželi 9,75 a splnili jsme podmínky auditu.

 

Na základě tohoto šetření byl Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. vyhodnocen jako akreditovaný na období do 11.4.2022.

 

Vedení léčebny vyslovuje všem zaměstnancům uznání a poděkování za jejich práci.


ikonka SAK.pdf

11.4.2019 uzavřená ambulance v Olomouci

Z důvodu čerpání ŘD nebude v provozu neurologická a psychiatrická ambulance dne 11.4.2019. Pacienti jsou přeobjednáni na jiné termíny.
ikonka OmezeniNavstev.pdf

Seminář - aktuální stav rizik ve zdravotnictví

viz příloha

ikonka článek seminář 17012019.pdf

Kybernetická bezpečnostikonka kybernetická bezpečnost.pdf

Plicní léčebna v OLÚ Paseka je po rekonstrukci

viz. příloha
ikonka clanek pneumologie.pdf

Pasecké kočky

viz příloha
ikonka Pasecké kočky.pdf

Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování

V kategorii Nejlepší racionální hlavní pokrm se z prvního místa radovala Kateřina Gáborová (Odborný léčebný ústav Paseka).
viz příloha


ikonka Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování.pdf

Poděkování městu Litovel

viz. příloha

ikonka Poděkování Městu Litovel za finanční příspěvek 2018.pdf

Změna ordinační doby na psychiatrické a neurologické ambulanci v Olomouci

Z provozních důvodů  dochází od 1.9.2018 ke změně ordinační doby  na každý čtvrtek od 12. hodin

viz. odkaz zde


Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf