Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Akreditace / Kontinuální zvyšování kvality

KZK - Kontinuální Zvyšování Kvality - jedná se o systematické a důsledné využívání několika univerzálních principů a prověřených nástrojů kvality v rámci celého OLÚ a o participaci pokud možno všech zaměstnanců. Filozofie KZK podporuje uspokojování potřeb pacientů a překonává jeho očekávání s co nejmenším úsilím, nejnižšími náklady na potřebné zdroje a s aplikováním strukturovaných procesů, které kontinuálně identifikují a zlepšují veškeré aspekty péče.

Rada pro kvalitu rozhodla využít programu KZK v přípravách OLÚ na akreditaci. Manažerka kvality je odpovědná za koordinaci přípravy na akreditaci. Nezavádí akreditační proces sama, ale koordinuje činnost jednotlivých pracovníků - Koordinátorů KZK a odpovídá za dodržování harmonogramu přípravy OLÚ k akreditačnímu šetření.

Ředitelka OLÚ jmenovala koordinátory KZK

V OLÚ Paseka se vytvořila a stabilizovala infrastruktura řízení kvality programu KZK.

RNDr. Gottwaldová Jiřina OKBH
Matoušková Irena Fyzioterapie
Šubová Miroslava Odd. 1
Ptáčníková Jarmila Odd. 2
Niklová Petra Odd. 3
Jílková Eva, DiS. Odd. 4
Šenková Dáša Odd. 5
Horáková Jitka Odd. 5 B
Pospíšilová Alena Odd. 6
Forsterová Marcela Odd. 9
Orságová Milena Odd. 8
Brenkusová Milada Odd. 13 – pracoviště Moravský Beroun
Nádvorníková Michaela Odd. 12 - pracoviště Moravský Beroun
Polcerová Jana Odd. 14 - pracoviště Moravský Beroun
Ing. Jořenek Miloslav Vedoucí obslužného provozu
Tichá Dagmar Vedoucí stravovacího provozu
Kocurková Dagmar Ambulance OLÚ Paseka
Herčíková Marie Oblast personální
Ing. Trefil Michal Správce počítačové sítě
Ing. Chytra Michal Bezpečnostní manažer IT
Soubory ke stažení:
KZK2016.pdf

Spolupráce následné péče a geriatrie II.ikonka SpolupraceNaslednePeceaGeriatrieII.pdf

Nácvik evakuace na pracovišti v Moravském Berouně


ikonka článek cvičení MB.pdf

Úprava sluneční louky


ikonka Úprava sluneční louky.pdf

Konference - "Spolupráce následné péče a geriatrie II."


ikonka spolupráce následné péče a geriatrie II.pdf

Psychologická péče v OLU Paseka, p.o.


ikonka psycholog v olu.pdf

Akreditace pro geriatrii


ikonka Akreditace pro geriatrii.pdf

Spolupráce geriatrie a následné péče


ikonka článek konference 4_6_2019.pdf

Program podpory zdraví

viz příloha
ikonka program zdraví plakát 2019 olu.pdf

Je na čase rozloučit se s dobou plastovou

viz příloha
ikonka plasty.jpg

Akreditace SAK

 

OLÚ Paseka, p.o. prošel úspěšně čtvrtou reakreditací (akreditováno od roku 2007)

 

 

Ve dnech 11-12.4.2019 proběhlo v Odborném léčebném ústavu akreditační šetření  Spojenou akreditační komisí, o.p.s. zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 1021/2012  Sb.  

 

Z celkového množství  10 dosažených bodů jsme obdrželi 9,75 a splnili jsme podmínky auditu.

 

Na základě tohoto šetření byl Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. vyhodnocen jako akreditovaný na období do 11.4.2022.

 

Vedení léčebny vyslovuje všem zaměstnancům uznání a poděkování za jejich práci.


ikonka SAK.pdf

11.4.2019 uzavřená ambulance v Olomouci

Z důvodu čerpání ŘD nebude v provozu neurologická a psychiatrická ambulance dne 11.4.2019. Pacienti jsou přeobjednáni na jiné termíny.
ikonka OmezeniNavstev.pdf

Seminář - aktuální stav rizik ve zdravotnictví

viz příloha

ikonka článek seminář 17012019.pdf

Kybernetická bezpečnostikonka kybernetická bezpečnost.pdf

Plicní léčebna v OLÚ Paseka je po rekonstrukci

viz. příloha
ikonka clanek pneumologie.pdf

Pasecké kočky

viz příloha
ikonka Pasecké kočky.pdf

Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování

V kategorii Nejlepší racionální hlavní pokrm se z prvního místa radovala Kateřina Gáborová (Odborný léčebný ústav Paseka).
viz příloha


ikonka Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování.pdf

Poděkování městu Litovel

viz. příloha

ikonka Poděkování Městu Litovel za finanční příspěvek 2018.pdf

Změna ordinační doby na psychiatrické a neurologické ambulanci v Olomouci

Z provozních důvodů  dochází od 1.9.2018 ke změně ordinační doby  na každý čtvrtek od 12. hodin

viz. odkaz zde


Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf