Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Sociální hospitalizace / Pracoviště Moravský Beroun

Sociální služby poskytované v OLÚ Paseka (dále jen SH)

Posláním sociální služby v OLÚ Paseka je podpora soběstačnosti a kvality života uživatele, který z důvodu věku a svého zdravotního stavu není schopen zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí za pomoci své rodiny nebo jiných dostupných služeb.

Hodnoty

OLÚ chce docílit naplnění svého poslání a vize tím, že bude podporovat u svých zaměstnanců následující sdílené hodnoty

 • týmovou spolupráci, efektivní komunikaci a předávání informací
 • spolehlivost, čestnost
 • optimální využití všech zdrojů a možností
 • odpovědnost za svou práci a rozhodnutí
 • snahu po optimálním výkonu
 • péči o člověka v jeho celistvosti / fyzická, psychosociální i duchovní dimenze
 • zvyšování kvalifikace
 • zvyšování kvality a bezpečnosti péče
 • kreativitu
 • uspokojování potřeb a přání klientů vnímat, jako jednu z hlavních priorit
 • schopnost říci pravé slovo v pravý čas a pravým způsobem

Pro koho je služba určena:

Osoby starší 27 let, zejména občané Olomouckého kraje, kterým byla poskytována ústavní zdravotní péče v OLÚ Paseka, u kterých poskytování ústavní zdravotní péče bylo ukončeno, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim bude zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociální služeb.

Příjem na lůžka se provádí na doporučení ošetřujícího lékaře z léčeben v OLÚ Paseka.

Cíl sociální péče:

 • zajištění kvality a kontinuity péče v bezpečném prostředí
 • zajistit podmínky pro důstojný a aktivní život
 • umožnit uživateli, dle jeho schopností, zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře

Základní podmínky pro poskytnutí služby:

Podmínkou je uzavření smluvního vztahu (uživatel hradí bydlení, stravu ve výši stanovené

vyhláškou č.505/2006 Sb., sociální péči ve výši přiznaného příspěvku na péči).

Další informace o službě:

Sociální lůžka v počtu 16, jsou provozována na pracovišti v Moravském Berouně.
Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými postelemi, uzamykatelnými skříněmi, nočními stolky a televizí.

Služba je poskytována celodenně.

Sociální péče zahrnuje:

Zajištění bydlení v 3-4 lůžkových pokojích, některé mají vlastní sociální příslušenství, poskytování celodenní stravy z vlastního stravovacího provozu včetně dietního stravování, výměnu a praní prádla, pomoc při úkonech osobní hygieny a zajištění ošetřovatelské péče, zajištění návštěv lékaře a jiných zdravotnických pracovníků dle stavu klienta. Dle přání klienta zajišťujeme služby nezdravotnického charakteru – duchovní službu, kadeřníka, holiče, pedikúru. Sociální pracovnice poskytuje služby sociálního poradenství.

 

Kontakt

vrchní sestra – 554 255 013

Sociální pracovnice – 554 255 058

Oddělení – 554 255 024

Vedení OLÚ Paseka, p.o.. oznamuje, že ke dni 13. 3. ruší zákaz návštěv

Vedení OLÚ Paseka, p.o.. oznamuje, že ke dni 13. 3. ruší zákaz návštěv

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Plicní ambulance - článek v UNIČOVSKÉM ZPRAVODAJI

viz příloha

ikonka clanek_unic_zprav.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf